ഡി ടി പി സി വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കായി മത്സരങ്ങള്‍ നടത്തുന്നു

Share this post:

Follow by Email
Facebook
Google+
http://malappuramnews.com/%E0%B4%85%E0%B4%B1%E0%B4%BF%E0%B4%AF%E0%B4%BF%E0%B4%AA%E0%B5%8D%E0%B4%AA%E0%B5%81%E0%B4%95%E0%B4%B3%E0%B5%8D%E2%80%8D/%E0%B4%A1%E0%B4%BF-%E0%B4%9F%E0%B4%BF-%E0%B4%AA%E0%B4%BF-%E0%B4%B8%E0%B4%BF-%E0%B4%B5%E0%B4%BF%E0%B4%A6%E0%B5%8D%E0%B4%AF%E0%B4%BE%E0%B4%B0%E0%B5%8D%E2%80%8D%E0%B4%A4%E0%B5%8D%E0%B4%A5%E0%B4%BF/">
Twitter

ഡി ടി പി സി വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കായി മത്സരങ്ങള്‍ നടത്തുന്നു

06/10/2017

മലപ്പുറം: കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന ടൂറിസം വകുപ്പുകള്‍ സംയുക്തമായി നടത്തുന്ന ‘പര്യാതന്‍ പര്‍വ്വ്’ പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി, മലപ്പുറം ഡി.ടി.പി.സി 8-ാം ക്ലാസ്സ് മുതല്‍ 12-ാം ക്ലാസ്സ് വരെയുള്ള വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കായി, പെയിന്റിംഗ്, ഉപന്യാസരചനാ മത്സരങ്ങള്‍ നടത്തുന്നു. ഒന്നാം സ്ഥാനത്തിന് 5000 രൂപ, രണ്ടാം സ്ഥാനത്തിന് 3000 രൂപ, മൂന്നാംസ്ഥാനത്തിന് 2000 രൂപ എന്നിങ്ങനെ ക്യാഷ് അവാര്‍ഡുകള്‍ നല്‍കുന്നതാണ്. 12/10/2017 തീയ്യതിയില്‍ രാവിലെ 10.30ന് കോട്ടക്കുന്ന് ഡി.ടി.പി.സി ഹാളില്‍ വെച്ചാണ് പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് . ഫോണ്‍ നമ്പര്‍ – 9539070474

Share this post:

ക്ഷീരകര്‍ഷകപരിശീലനം

ലോക ഭിന്നശേഷി ദിനം ജില്ലയില്‍ ആചരിക്കും.

കേന്ദ്രീയ വിദ്യാലയത്തില്‍ അധ്യാപക ഒഴിവ്

സമഗ്ര ആരോഗ്യ ഇന്‍ഷുറന്‍സ്; അപേക്ഷ നവംബര്‍20 വരെനീട്ടി

വഖഫ് ബോര്‍ഡിലെ നിയമനങ്ങള്‍ പി.എസ്.സിക്ക്

മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പില്‍ ഒഴിവ്

സൗജന്യ കാട വളര്‍ത്തല്‍ പരിശീലനം

സീററ് ഒഴിവ്

യുവജന കമ്മീഷന്‍ ജില്ലാ അദാലത്ത് 16ന്

കാലിക്കറ്റ് സര്‍വകലാശാല പരീക്ഷകള്‍ മാറ്റിവച്ചു