തപാല്‍ അദാലത്ത്‌

Share this post:

Follow by Email
Facebook
Google+
http://malappuramnews.com/%E0%B4%85%E0%B4%B1%E0%B4%BF%E0%B4%AF%E0%B4%BF%E0%B4%AA%E0%B5%8D%E0%B4%AA%E0%B5%81%E0%B4%95%E0%B4%B3%E0%B5%8D%E2%80%8D/%E0%B4%A4%E0%B4%AA%E0%B4%BE%E0%B4%B2%E0%B5%8D%E2%80%8D-%E0%B4%85%E0%B4%A6%E0%B4%BE%E0%B4%B2%E0%B4%A4%E0%B5%8D%E0%B4%A4%E0%B5%8D%E2%80%8C/">
Twitter

തപാല്‍ അദാലത്ത്‌

17-Jul-2017
തിരുവനന്തപുരം : കേരള പോസ്‌റ്റല്‍സര്‍ക്കിളിന്റെ 91-ാമത്‌ തപാല്‍ അദാലത്ത്‌ ആഗസ്‌ത്‌ 8ന്‌ വൈകിട്ട്‌ 3.30ന്‌ തിരുവനന്തപുരംചീഫ്‌ പോസ്റ്റ്‌മാസ്റ്റര്‍ ജനറല്‍ഓഫീസില്‍ നടക്കും. കൗണ്ടര്‍സര്‍വ്വീസ്‌, സേവിങ്ങ്‌സ്‌ ബാങ്ക്‌, മണിഓര്‍ഡര്‍തുടങ്ങിയ തപാല്‍സേവനങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പൊതുജനങ്ങളുടെ പരാതികളും നിവേദനങ്ങളും തര്‍ക്കങ്ങളും അദാലത്തില്‍ സമര്‍പ്പിക്കാം.

പരാതികള്‍ 2017 ജൂലൈ 28-ാം തീയ്യതിക്കകം കിട്ടത്തക്കവിധം, ശ്രീ. എംസലീം കുമാര്‍, അസിസ്റ്റന്റ്‌ഡയറക്‌ടര്‍ (കസ്റ്റമര്‍സര്‍വ്വീസ്‌), പോസ്റ്റ്‌മാസ്റ്റര്‍ ജനറലിന്റെഓഫീസ്‌, കേരളസര്‍ക്കിള്‍, തിരുവനന്തപുരം 695 5033 എന്ന വിലാസത്തില്‍അയക്കണം. കവറിന്‌ മുകളില്‍സര്‍ക്കിള്‍ തപാല്‍ അദാലത്ത്‌ – 2017 എന്ന്‌ വ്യക്തമായിരേഖപ്പെടുത്തണം. മുന്‍ അദാലത്തില്‍ പരിഗണിച്ച പരാതികള്‍ ഈ അദാലത്തില്‍സ്വീകരിക്കില്ല.

Share this post:

ക്ഷീരകര്‍ഷകപരിശീലനം

ലോക ഭിന്നശേഷി ദിനം ജില്ലയില്‍ ആചരിക്കും.

കേന്ദ്രീയ വിദ്യാലയത്തില്‍ അധ്യാപക ഒഴിവ്

സമഗ്ര ആരോഗ്യ ഇന്‍ഷുറന്‍സ്; അപേക്ഷ നവംബര്‍20 വരെനീട്ടി

വഖഫ് ബോര്‍ഡിലെ നിയമനങ്ങള്‍ പി.എസ്.സിക്ക്

മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പില്‍ ഒഴിവ്

സൗജന്യ കാട വളര്‍ത്തല്‍ പരിശീലനം

സീററ് ഒഴിവ്

യുവജന കമ്മീഷന്‍ ജില്ലാ അദാലത്ത് 16ന്

കാലിക്കറ്റ് സര്‍വകലാശാല പരീക്ഷകള്‍ മാറ്റിവച്ചു