നെല്‍വയല്‍ ഡാറ്റാ ബാങ്ക്: തിരുത്തല്‍ വരുത്താന്‍ നവംബര്‍ 27 വരെ അവസരം

Share this post:

Follow by Email
Facebook
Google+
http://malappuramnews.com/%E0%B4%85%E0%B4%B1%E0%B4%BF%E0%B4%AF%E0%B4%BF%E0%B4%AA%E0%B5%8D%E0%B4%AA%E0%B5%81%E0%B4%95%E0%B4%B3%E0%B5%8D%E2%80%8D/%E0%B4%A8%E0%B5%86%E0%B4%B2%E0%B5%8D%E2%80%8D%E0%B4%B5%E0%B4%AF%E0%B4%B2%E0%B5%8D%E2%80%8D-%E0%B4%A1%E0%B4%BE%E0%B4%B1%E0%B5%8D%E0%B4%B1%E0%B4%BE-%E0%B4%AC%E0%B4%BE%E0%B4%99%E0%B5%8D%E0%B4%95%E0%B5%8D/">
Twitter

നെല്‍വയല്‍ ഡാറ്റാ ബാങ്ക്: തിരുത്തല്‍ വരുത്താന്‍ നവംബര്‍ 27 വരെ അവസരം

18/09/2017

മലപ്പുറം: ജില്ലയില്‍ നിലവിലുള്ള നെല്‍വയലുകളും തണ്ണീര്‍ത്തടങ്ങളും സംബന്ധിച്ച തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള ഡാറ്റാ ബാങ്ക് വിവരങ്ങളില്‍ തെറ്റുകള്‍ തിരുത്തുന്നതിന് നവംബര്‍ 27നകം കൃഷിഓഫീസര്‍ക്കു അപേക്ഷ നല്‍കാവുന്നതാണെന്ന് പ്രിന്‍സിപ്പല്‍ കൃഷി ഓഫീസര്‍ അറിയിച്ചു . വെള്ളക്കടലാസില്‍ 100 രൂപയുടെ കോര്‍ട്ട് ഫീസ്റ്റാമ്പ് പതിച്ച് പരാതിയുള്ള ഭൂമിയുടെ സര്‍വ്വെ നമ്പര്‍ , തണ്ടപ്പേര്‍ നമ്പര്‍ , വിസ്‌കൃതി, തരം , ഉടമസ്ഥാവകാശം എന്നീ വിവരങ്ങള്‍ , അതിന്‍മേല്‍ ആവശ്യപ്പെടുന്ന പരിഹാരം എന്നിവ വ്യക്തമാക്കിയ അപേക്ഷയാണ് കൃഷി ഓഫീസര്‍ക്ക് സമര്‍പ്പിക്കേണ്ടത് . ഉപഗ്രഹ ചിത്രങ്ങള്‍ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുളള പരിശോധനവേണ്ടിവന്നാല്‍ അതിനുള്ള ഫീസ് അപേക്ഷകന്‍ അടക്കേണ്ടതാണ് .

 

Share this post:

ക്ഷീരകര്‍ഷകപരിശീലനം

ലോക ഭിന്നശേഷി ദിനം ജില്ലയില്‍ ആചരിക്കും.

കേന്ദ്രീയ വിദ്യാലയത്തില്‍ അധ്യാപക ഒഴിവ്

സമഗ്ര ആരോഗ്യ ഇന്‍ഷുറന്‍സ്; അപേക്ഷ നവംബര്‍20 വരെനീട്ടി

വഖഫ് ബോര്‍ഡിലെ നിയമനങ്ങള്‍ പി.എസ്.സിക്ക്

മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പില്‍ ഒഴിവ്

സൗജന്യ കാട വളര്‍ത്തല്‍ പരിശീലനം

സീററ് ഒഴിവ്

യുവജന കമ്മീഷന്‍ ജില്ലാ അദാലത്ത് 16ന്

കാലിക്കറ്റ് സര്‍വകലാശാല പരീക്ഷകള്‍ മാറ്റിവച്ചു