വലിയഭൂമിയും കുട്ടിക്കൂട്ടവും പരിസ്ഥിതി പഠനക്യാമ്പ്

Share this post:

Follow by Email
Facebook
Google+
http://malappuramnews.com/%E0%B4%85%E0%B4%B1%E0%B4%BF%E0%B4%AF%E0%B4%BF%E0%B4%AA%E0%B5%8D%E0%B4%AA%E0%B5%81%E0%B4%95%E0%B4%B3%E0%B5%8D%E2%80%8D/%E0%B4%B5%E0%B4%B2%E0%B4%BF%E0%B4%AF%E0%B4%AD%E0%B5%82%E0%B4%AE%E0%B4%BF%E0%B4%AF%E0%B5%81%E0%B4%82-%E0%B4%95%E0%B5%81%E0%B4%9F%E0%B5%8D%E0%B4%9F%E0%B4%BF%E0%B4%95%E0%B5%8D%E0%B4%95%E0%B5%82%E0%B4%9F/">
Twitter

വലിയഭൂമിയും കുട്ടിക്കൂട്ടവും പരിസ്ഥിതി പഠനക്യാമ്പ്

11/09/2017

കണ്ണൂര്‍: പതിനഞ്ച് വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികള്‍ക്കും അവരുടെ രക്ഷിതാക്കള്‍ക്കുമായി പ്രകൃതി പഠനക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. സെപ്തംബര്‍ 30,ഒക്ടോബര്‍ 1 തിയ്യതികളിലായി കണ്ണൂര്‍ജില്ലയിലെ മാടായിപ്പാറയില്‍വെച്ച് ലെറ്റ്‌സ് ഗോ ഫോര്‍ എ ക്യാമ്പ് എന്ന പരിസ്ഥിതികൂട്ടായ്മയാണ് ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വര്‍ഷത്തിലധികമായി ഇന്ത്യയുടെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളില്‍ യാത്രകളും ക്യാമ്പുകളും സംഘടിപ്പിക്കുന്നവരാണ് ലെറ്റ്‌സ് ഗോ ഫോര്‍ എ ക്യാമ്പ്. ക്യാമ്പില്‍ പങ്കെടുക്കാനും കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്കും: : +918050725190 , +918088120956 , +917012981992
www.letsgoforacamp.com/upcoming

Share this post:

ക്ഷീരകര്‍ഷകപരിശീലനം

ലോക ഭിന്നശേഷി ദിനം ജില്ലയില്‍ ആചരിക്കും.

കേന്ദ്രീയ വിദ്യാലയത്തില്‍ അധ്യാപക ഒഴിവ്

സമഗ്ര ആരോഗ്യ ഇന്‍ഷുറന്‍സ്; അപേക്ഷ നവംബര്‍20 വരെനീട്ടി

വഖഫ് ബോര്‍ഡിലെ നിയമനങ്ങള്‍ പി.എസ്.സിക്ക്

മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പില്‍ ഒഴിവ്

സൗജന്യ കാട വളര്‍ത്തല്‍ പരിശീലനം

സീററ് ഒഴിവ്

യുവജന കമ്മീഷന്‍ ജില്ലാ അദാലത്ത് 16ന്

കാലിക്കറ്റ് സര്‍വകലാശാല പരീക്ഷകള്‍ മാറ്റിവച്ചു