16ന് അക്ഷയ കേന്ദ്രങ്ങള്‍ക്ക് അവധി

Share this post:

Follow by Email
Facebook
Google+
http://malappuramnews.com/%E0%B4%85%E0%B4%B1%E0%B4%BF%E0%B4%AF%E0%B4%BF%E0%B4%AA%E0%B5%8D%E0%B4%AA%E0%B5%81%E0%B4%95%E0%B4%B3%E0%B5%8D%E2%80%8D/16%E0%B4%A8%E0%B5%8D-%E0%B4%85%E0%B4%95%E0%B5%8D%E0%B4%B7%E0%B4%AF-%E0%B4%95%E0%B5%87%E0%B4%A8%E0%B5%8D%E0%B4%A6%E0%B5%8D%E0%B4%B0%E0%B4%99%E0%B5%8D%E0%B4%99%E0%B4%B3%E0%B5%8D%E2%80%8D%E0%B4%95/">
Twitter

16ന് അക്ഷയ കേന്ദ്രങ്ങള്‍ക്ക് അവധി

14/09/2017

മലപ്പുറം: സെപ്തംബര്‍ 16ന് ജില്ലയിലെ അക്ഷയ കേന്ദ്രങ്ങളുടെ വാര്‍ഷികാഘോഷങ്ങള്‍ നടക്കുന്നതിനാല്‍ അക്ഷയ കേന്ദ്രങ്ങള്‍ക്ക് അവധി ആയിരിക്കും.

Share this post:

ക്ഷീരകര്‍ഷകപരിശീലനം

ലോക ഭിന്നശേഷി ദിനം ജില്ലയില്‍ ആചരിക്കും.

കേന്ദ്രീയ വിദ്യാലയത്തില്‍ അധ്യാപക ഒഴിവ്

സമഗ്ര ആരോഗ്യ ഇന്‍ഷുറന്‍സ്; അപേക്ഷ നവംബര്‍20 വരെനീട്ടി

വഖഫ് ബോര്‍ഡിലെ നിയമനങ്ങള്‍ പി.എസ്.സിക്ക്

മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പില്‍ ഒഴിവ്

സൗജന്യ കാട വളര്‍ത്തല്‍ പരിശീലനം

സീററ് ഒഴിവ്

യുവജന കമ്മീഷന്‍ ജില്ലാ അദാലത്ത് 16ന്

കാലിക്കറ്റ് സര്‍വകലാശാല പരീക്ഷകള്‍ മാറ്റിവച്ചു