എയ്ഡഡ് സ്‌കൂളുകളില്‍ ഭിന്നശേഷിക്കാര്‍ക്ക് സംവരണം

Share this post:

Follow by Email
Facebook
Google+
http://malappuramnews.com/%E0%B4%95%E0%B5%87%E0%B4%B0%E0%B4%B3%E0%B4%82/%E0%B4%8E%E0%B4%AF%E0%B5%8D%E0%B4%A1%E0%B4%A1%E0%B5%8D-%E0%B4%B8%E0%B5%8D%E2%80%8C%E0%B4%95%E0%B5%82%E0%B4%B3%E0%B5%81%E0%B4%95%E0%B4%B3%E0%B4%BF%E0%B4%B2%E0%B5%8D%E2%80%8D-%E0%B4%AD%E0%B4%BF%E0%B4%A8/">
Twitter

എയ്ഡഡ് സ്‌കൂളുകളില്‍ ഭിന്നശേഷിക്കാര്‍ക്ക് സംവരണം

20/09/2017

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്തെ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന് കീഴിലുള്ള എയ്ഡഡ് സ്‌കൂളുകളിലെ അദ്ധ്യാപക അനദ്ധ്യാപക നിയമനങ്ങളില്‍ ഭിന്ന ശേഷിക്കാര്‍ക്ക് മുന്ന് ശതമാനം സംവരണം എര്‍പ്പെടുത്താന്‍ മന്ത്രി സഭായോഗം തീരുമാനിച്ചു. ഇതിനായി കേരള വിദ്യാഭ്യാസനിയമത്തില്‍ ഭേതഗതികൊണ്ട് വരും.

Share this post:

ക്ഷീരകര്‍ഷകപരിശീലനം

ലോക ഭിന്നശേഷി ദിനം ജില്ലയില്‍ ആചരിക്കും.

കേന്ദ്രീയ വിദ്യാലയത്തില്‍ അധ്യാപക ഒഴിവ്

സമഗ്ര ആരോഗ്യ ഇന്‍ഷുറന്‍സ്; അപേക്ഷ നവംബര്‍20 വരെനീട്ടി

വഖഫ് ബോര്‍ഡിലെ നിയമനങ്ങള്‍ പി.എസ്.സിക്ക്

മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പില്‍ ഒഴിവ്

സൗജന്യ കാട വളര്‍ത്തല്‍ പരിശീലനം

സീററ് ഒഴിവ്

യുവജന കമ്മീഷന്‍ ജില്ലാ അദാലത്ത് 16ന്

കാലിക്കറ്റ് സര്‍വകലാശാല പരീക്ഷകള്‍ മാറ്റിവച്ചു