ദേശീയം
14.66 ലക്ഷംടണ്‍ പയര്‍വര്‍ഗ്ഗങ്ങള്‍ കരുതല്‍ശേഖരമായിസംഭരിച്ചു

15-Mar-2017
ന്യൂഡല്‍ഹി : രാജ്യത്ത്‌ഏറ്റവും പുതിയകണക്ക്‌ പ്രകാരംഏകദേശം 14.66 ലക്ഷം ടണ്‍ പയര്‍വര്‍ഗ്ഗങ്ങള്‍ കരുതല്‍ശേഖരമായിസംഭരിച്ചിട്ടുണ്ട്‌. ഇതില്‍ 4.06 ലക്ഷം ടണ്‍ഇറക്കുമതിയാണെന്ന്‌കേന്ദ്ര ഭക്ഷ്യ സഹമന്ത്രി ശ്രീ. സി.ആര്‍. ചൗധരിലോക്‌സഭയില്‍രേഖാമൂലം നല്‍കിയമറുപടിയില്‍വ്യക്തമാക്കി. 2016-17 ല്‍ നിധി ആയോഗിന്റെകണക്ക്‌ പ്രകാരംഏകദേശം 24.61 ലക്ഷം ടണ്‍പയര്‍വര്‍ഗ്ഗങ്ങള്‍ ഉപഭോഗത്തിനായിവേണ്ടി വരുമെന്നാണ്‌ കണക്കാക്കിയിട്ടുള്ളത്‌. രാജ്യത്ത്‌പയര്‍വര്‍ഗ്ഗങ്ങളുടെമൊത്തംഉല്‍പ്പാദനം 22.14 ദശലക്ഷംടണ്ണാണ്‌. കാലാകാലങ്ങളില്‍കരുതല്‍ശേഖരത്തിന്‌ ആവശ്യമായ ധാന്യങ്ങളുടെസംഭരണം, സൂക്ഷിപ്പ്‌, കൈകാര്യം ചെയ്യല്‍ എന്നിവയ്‌ക്കായി ഒരു ബഫര്‍ സ്റ്റോക്ക്‌മാനേജ്‌മെന്റ്‌ ഏജന്‍സി രൂപീകരിക്കാന്‍ അനുമതി നല്‍കിയിട്ടുണ്ടെന്നുംകേന്ദ്ര സഹമന്ത്രി അറിയിച്ചു.

Share this post: