കരട്‌ ലിസ്റ്റ്‌ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു

Share this post:

Follow by Email
Facebook
Google+
http://malappuramnews.com/%E0%B4%AA%E0%B5%8D%E0%B4%B0%E0%B4%BE%E0%B4%A6%E0%B5%87%E0%B4%B6%E0%B4%BF%E0%B4%95-%E0%B4%B5%E0%B4%BE%E0%B4%B0%E0%B5%8D%E2%80%8D%E0%B4%A4%E0%B5%8D%E0%B4%A4%E0%B4%95%E0%B4%B3%E0%B5%8D%E2%80%8D/%E0%B4%95%E0%B4%B0%E0%B4%9F%E0%B5%8D%E2%80%8C-%E0%B4%B2%E0%B4%BF%E0%B4%B8%E0%B5%8D%E0%B4%B1%E0%B5%8D%E0%B4%B1%E0%B5%8D%E2%80%8C-%E0%B4%AA%E0%B5%8D%E0%B4%B0%E0%B4%B8%E0%B4%BF%E0%B4%A6%E0%B5%8D%E0%B4%A7/">
Twitter

കരട്‌ ലിസ്റ്റ്‌ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു

30-Jul-2017
മലപ്പുറം : കോഡൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്‌ ലൈഫ്‌ മിഷന്‍ ഭവന പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്‌ അര്‍ഹരായ ഭൂരഹിത ഭവന രഹിതരെയും/ഭൂമിയുള്ള ഭവന രഹിതരുടെയും കരട്‌ ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്‌ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. ലിസ്റ്റ്‌ പരിശോധനക്കായി പഞ്ചായത്ത്‌ ഓഫീസ്‌, കുടുംബശ്രീ/ഐ സി ഡി എസ്‌ ഓഫീസ്‌, കുടുംബശ്രീ ജില്ലാ മിഷന്‍ ഓഫീസ്‌, അങ്കണവാടികള്‍, വില്ലേജ്‌ ഓഫീസ്‌, പി എച്ച്‌ സി, കൃഷിഭവന്‍, കളക്‌ട്രേറ്റ്‌ മലപ്പുറം, ആരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങള്‍ എന്നിവിടങ്ങളില്‍ പരിശോധനക്ക്‌ ലഭിക്കും. ആക്ഷേപങ്ങള്‍ ഓഗസ്റ്റ്‌ 10 വരെ പഞ്ചായത്ത്‌ ഓഫീസില്‍ നല്‍കാം.

Share this post:

ക്ഷീരകര്‍ഷകപരിശീലനം

ലോക ഭിന്നശേഷി ദിനം ജില്ലയില്‍ ആചരിക്കും.

കേന്ദ്രീയ വിദ്യാലയത്തില്‍ അധ്യാപക ഒഴിവ്

സമഗ്ര ആരോഗ്യ ഇന്‍ഷുറന്‍സ്; അപേക്ഷ നവംബര്‍20 വരെനീട്ടി

വഖഫ് ബോര്‍ഡിലെ നിയമനങ്ങള്‍ പി.എസ്.സിക്ക്

മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പില്‍ ഒഴിവ്

സൗജന്യ കാട വളര്‍ത്തല്‍ പരിശീലനം

സീററ് ഒഴിവ്

യുവജന കമ്മീഷന്‍ ജില്ലാ അദാലത്ത് 16ന്

കാലിക്കറ്റ് സര്‍വകലാശാല പരീക്ഷകള്‍ മാറ്റിവച്ചു