ജന്‍ ശിക്ഷന്‍ സന്‍സ്ഥാന്‍  ഓഫീസുകളില്‍ ഒഴിവുകള്‍

Share this post:

Follow by Email
Facebook
Google+
http://malappuramnews.com/%E0%B4%AA%E0%B5%8D%E0%B4%B0%E0%B4%BE%E0%B4%A6%E0%B5%87%E0%B4%B6%E0%B4%BF%E0%B4%95-%E0%B4%B5%E0%B4%BE%E0%B4%B0%E0%B5%8D%E2%80%8D%E0%B4%A4%E0%B5%8D%E0%B4%A4%E0%B4%95%E0%B4%B3%E0%B5%8D%E2%80%8D/%E0%B4%9C%E0%B4%A8%E0%B5%8D%E2%80%8D-%E0%B4%B6%E0%B4%BF%E0%B4%95%E0%B5%8D%E0%B4%B7%E0%B4%A8%E0%B5%8D%E2%80%8D-%E0%B4%B8%E0%B4%A8%E0%B5%8D%E2%80%8D%E0%B4%B8%E0%B5%8D%E0%B4%A5%E0%B4%BE%E0%B4%A8%E0%B5%8D/">
Twitter

ജന്‍ ശിക്ഷന്‍ സന്‍സ്ഥാന്‍ ഓഫീസുകളില്‍ ഒഴിവുകള്‍

06-Jul-2017
മലപ്പുറം: കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിന്റെ കീഴില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന മലപ്പുറം ജന്‍ ശിക്ഷണ്‍ സന്‍സ്ഥാന്റെ വിവിധ ഓഫീസുകളില്‍ ഫാര്‍മസി ഷോപ്പ് അസിസ്റ്റന്റ്, ഫാര്‍മസി കോഴ്‌സ് ട്രെയിനര്‍, പ്രധാനമന്ത്രി ജന്‍ ഔഷധി സ്റ്റോര്‍ ഫാര്‍മസിസ്റ്റ് തസ്തികകളിലേക്ക് ഫാര്‍മസി ഡിപ്ലൊമ യോഗ്യതയുള്ളവരില്‍ നിന്നും അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. താല്‍പര്യമുള്ളവര്‍ ജൂലൈ 15നകം ജന്‍ ശിക്ഷണ്‍ സന്‍സ്ഥാന്റെ നിലമ്പൂര്‍, മഞ്ചേരി ഓഫീസുമായി ബന്ധപ്പെടണം. ഫോണ്‍ 04931 221979, 9895172665.

Share this post:

ക്ഷീരകര്‍ഷകപരിശീലനം

ലോക ഭിന്നശേഷി ദിനം ജില്ലയില്‍ ആചരിക്കും.

കേന്ദ്രീയ വിദ്യാലയത്തില്‍ അധ്യാപക ഒഴിവ്

സമഗ്ര ആരോഗ്യ ഇന്‍ഷുറന്‍സ്; അപേക്ഷ നവംബര്‍20 വരെനീട്ടി

വഖഫ് ബോര്‍ഡിലെ നിയമനങ്ങള്‍ പി.എസ്.സിക്ക്

മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പില്‍ ഒഴിവ്

സൗജന്യ കാട വളര്‍ത്തല്‍ പരിശീലനം

സീററ് ഒഴിവ്

യുവജന കമ്മീഷന്‍ ജില്ലാ അദാലത്ത് 16ന്

കാലിക്കറ്റ് സര്‍വകലാശാല പരീക്ഷകള്‍ മാറ്റിവച്ചു