കേരളം
പള്ളിപ്പറമ്പിന് മുകളിലൂടെ വിമാനം പറത്താൻ മഹല്ല് കമ്മറ്റിയുടെ കത്ത് വേണ്ടി വരുമോയെന്ന് കെ ടി ജലീൽ

05/11/2017

മലപ്പുറം:ഗെയ്ൽ വാതക പൈപ്പ് ലൈൻസമരത്തെ പരിഹസിച്ച്  മന്ത്രി കെ.ടി ജലീൽ.   ജനസേവനം ദൈവാരധന എന്നു പറയുന്നവരാണ് പദ്ധതിക്ക് എതിരായി സമരത്തിള്ളത്. ഇക്കൂട്ടരിനി മഹല്ല്ള്ളി കമ്മറ്റിയുടെ കത്തില്ലാതെ ഇനി പള്ളിപ്പറമ്പിന് മുകളിലൂടെ വിമാനം പറഞ്ഞരുതെന്നും പറയും. വികസന പദ്ധതികൾക്കെതിരെ എതിർപ്പുയർന്നാൽ ഒരു കാലത്തും നാട്ടിൽ വികസനമുണ്ടാകില്ല. അദ്ദേഹം മലപ്പുറത്ത് പറഞ്ഞു.

 

Share this post: