പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ തൊഴില്‍ദായക പദ്ധതി ഓണ്‍ലൈന്‍ അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു

Share this post:

Follow by Email
Facebook
Google+
http://malappuramnews.com/%E0%B4%AA%E0%B5%8D%E0%B4%B0%E0%B4%BE%E0%B4%A6%E0%B5%87%E0%B4%B6%E0%B4%BF%E0%B4%95-%E0%B4%B5%E0%B4%BE%E0%B4%B0%E0%B5%8D%E2%80%8D%E0%B4%A4%E0%B5%8D%E0%B4%A4%E0%B4%95%E0%B4%B3%E0%B5%8D%E2%80%8D/%E0%B4%AA%E0%B5%8D%E0%B4%B0%E0%B4%A7%E0%B4%BE%E0%B4%A8%E0%B4%AE%E0%B4%A8%E0%B5%8D%E0%B4%A4%E0%B5%8D%E0%B4%B0%E0%B4%BF%E0%B4%AF%E0%B5%81%E0%B4%9F%E0%B5%86-%E0%B4%A4%E0%B5%8A%E0%B4%B4%E0%B4%BF%E0%B4%B2/">
Twitter

പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ തൊഴില്‍ദായക പദ്ധതി ഓണ്‍ലൈന്‍ അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു

28-Jun-2017
പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ തൊഴില്‍ദായക പദ്ധതി മുഖേന ജില്ലയിലെ ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളില്‍ വ്യവസായ സംരംഭങ്ങള്‍ ആരംഭിക്കാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരില്‍ നിന്നും ഓണ്‍ലൈന്‍ അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. സംരംഭകര്‍ക്ക്‌ kviconline.gov.in/pmegpeportal ല്‍ അപേക്ഷിക്കാം. വിവരങ്ങള്‍ക്ക്‌ മലപ്പുറം കോട്ടപ്പടിയിലുള്ള ഖാദി ഗ്രാമവ്യവസായ ഓഫീസുമായോ 0483 2734807 നമ്പറിലോ ബന്ധപ്പെടാം.

Share this post:

ക്ഷീരകര്‍ഷകപരിശീലനം

ലോക ഭിന്നശേഷി ദിനം ജില്ലയില്‍ ആചരിക്കും.

കേന്ദ്രീയ വിദ്യാലയത്തില്‍ അധ്യാപക ഒഴിവ്

സമഗ്ര ആരോഗ്യ ഇന്‍ഷുറന്‍സ്; അപേക്ഷ നവംബര്‍20 വരെനീട്ടി

വഖഫ് ബോര്‍ഡിലെ നിയമനങ്ങള്‍ പി.എസ്.സിക്ക്

മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പില്‍ ഒഴിവ്

സൗജന്യ കാട വളര്‍ത്തല്‍ പരിശീലനം

സീററ് ഒഴിവ്

യുവജന കമ്മീഷന്‍ ജില്ലാ അദാലത്ത് 16ന്

കാലിക്കറ്റ് സര്‍വകലാശാല പരീക്ഷകള്‍ മാറ്റിവച്ചു