മലപ്പുറം താലൂക്ക്‌ ആശുപത്രിയില്‍ ക്ലീനിങ്‌ തൊഴിലാളികളുടെ ഒഴിവുകള്‍

Share this post:

Follow by Email
Facebook
Google+
http://malappuramnews.com/%E0%B4%AA%E0%B5%8D%E0%B4%B0%E0%B4%BE%E0%B4%A6%E0%B5%87%E0%B4%B6%E0%B4%BF%E0%B4%95-%E0%B4%B5%E0%B4%BE%E0%B4%B0%E0%B5%8D%E2%80%8D%E0%B4%A4%E0%B5%8D%E0%B4%A4%E0%B4%95%E0%B4%B3%E0%B5%8D%E2%80%8D/%E0%B4%AE%E0%B4%B2%E0%B4%AA%E0%B5%8D%E0%B4%AA%E0%B5%81%E0%B4%B1%E0%B4%82-%E0%B4%A4%E0%B4%BE%E0%B4%B2%E0%B5%82%E0%B4%95%E0%B5%8D%E0%B4%95%E0%B5%8D%E2%80%8C-%E0%B4%86%E0%B4%B6%E0%B5%81%E0%B4%AA%E0%B4%A4/">
Twitter

മലപ്പുറം താലൂക്ക്‌ ആശുപത്രിയില്‍ ക്ലീനിങ്‌ തൊഴിലാളികളുടെ ഒഴിവുകള്‍

16-Jul-2017
മലപ്പുറം : മലപ്പുറം താലൂക്ക്‌ ആശുപത്രിയില്‍ ക്ലീനിങ്‌ ജീവനക്കാരുടെ നിലവിലുള്ള ഒഴിവിലേക്ക്‌ 600 രൂപ ദിവസക്കൂലിക്ക്‌ നിയമനത്തിന്‌ അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. അപേക്ഷകര്‍ അഞ്ചാം ക്ലാസിന്‌ മുകളില്‍ വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയുള്ളവരാകണം. പ്രവര്‍ത്തി പരിചയമുള്ളവര്‍ രേഖകള്‍ സഹിതം എത്തണം. മലപ്പുറം നഗരസഭ പരിധിയിലുള്ളവര്‍ക്ക്‌ മുന്‍ഗണ. താല്‍പര്യമുള്ളവര്‍ ജൂലൈ 19ന്‌ രാവിലെ 10.30ന്‌ കൂടിക്കാഴ്‌ചയ്‌ക്കായി ആശുപത്രിയില്‍ എത്തണം.

Share this post:

ക്ഷീരകര്‍ഷകപരിശീലനം

ലോക ഭിന്നശേഷി ദിനം ജില്ലയില്‍ ആചരിക്കും.

കേന്ദ്രീയ വിദ്യാലയത്തില്‍ അധ്യാപക ഒഴിവ്

സമഗ്ര ആരോഗ്യ ഇന്‍ഷുറന്‍സ്; അപേക്ഷ നവംബര്‍20 വരെനീട്ടി

വഖഫ് ബോര്‍ഡിലെ നിയമനങ്ങള്‍ പി.എസ്.സിക്ക്

മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പില്‍ ഒഴിവ്

സൗജന്യ കാട വളര്‍ത്തല്‍ പരിശീലനം

സീററ് ഒഴിവ്

യുവജന കമ്മീഷന്‍ ജില്ലാ അദാലത്ത് 16ന്

കാലിക്കറ്റ് സര്‍വകലാശാല പരീക്ഷകള്‍ മാറ്റിവച്ചു