ലോഗോ ക്ഷണിച്ചു

Share this post:

Follow by Email
Facebook
Google+
http://malappuramnews.com/%E0%B4%AA%E0%B5%8D%E0%B4%B0%E0%B4%BE%E0%B4%A6%E0%B5%87%E0%B4%B6%E0%B4%BF%E0%B4%95-%E0%B4%B5%E0%B4%BE%E0%B4%B0%E0%B5%8D%E2%80%8D%E0%B4%A4%E0%B5%8D%E0%B4%A4%E0%B4%95%E0%B4%B3%E0%B5%8D%E2%80%8D/%E0%B4%B2%E0%B5%8B%E0%B4%97%E0%B5%8B-%E0%B4%95%E0%B5%8D%E0%B4%B7%E0%B4%A3%E0%B4%BF%E0%B4%9A%E0%B5%8D%E0%B4%9A%E0%B5%81-2/">
Twitter

ലോഗോ ക്ഷണിച്ചു

12-Jul-2017
മലപ്പുറം : ജില്ലയിലെ സംരംഭകരുടെയും വിദ്യാര്‍ത്ഥികളുടെയും ആശയങ്ങളും പദ്ധതികളും നടപ്പിലാക്കുന്നതിനായി ജില്ലാ ഭരണകൂടവും ജില്ലാപഞ്ചായത്തും വിഭാവനം ചെയ്യുന്ന M-SHINE ഇന്നവേഷന്‍ സെന്ററിന്‌ ലോഗോ ക്ഷണിച്ചു. തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന ലോഗോക്ക്‌ ജില്ലാ ഭരണകൂടം ഏര്‍പ്പെടുത്തുന്ന പ്രത്യേക പുരസ്‌ക്കാരം ലഭിക്കും. ലോഗോ അയക്കേണ്ട ഇ മെയില്‍ വിലാസം mshine.mpm@gmail.com ലോഗോ ജൂലൈ 21 ന്‌ വൈകീട്ട്‌ അഞ്ചിനകം ലഭിക്കണം.

Share this post:

ക്ഷീരകര്‍ഷകപരിശീലനം

ലോക ഭിന്നശേഷി ദിനം ജില്ലയില്‍ ആചരിക്കും.

കേന്ദ്രീയ വിദ്യാലയത്തില്‍ അധ്യാപക ഒഴിവ്

സമഗ്ര ആരോഗ്യ ഇന്‍ഷുറന്‍സ്; അപേക്ഷ നവംബര്‍20 വരെനീട്ടി

വഖഫ് ബോര്‍ഡിലെ നിയമനങ്ങള്‍ പി.എസ്.സിക്ക്

മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പില്‍ ഒഴിവ്

സൗജന്യ കാട വളര്‍ത്തല്‍ പരിശീലനം

സീററ് ഒഴിവ്

യുവജന കമ്മീഷന്‍ ജില്ലാ അദാലത്ത് 16ന്

കാലിക്കറ്റ് സര്‍വകലാശാല പരീക്ഷകള്‍ മാറ്റിവച്ചു